Groen dak

Een groen dak zorgt voor een origineel streepje groen aan uw huis. Zo’n dak vol planten heeft tal van voordelen voor je huis en voor de natuur.
Groene daken zorgen voor een veel natuurlijker uitzicht en zorgen zo voor het vergroenen van de stad.

Extra bescherming

Groene daken zorgen voor extra isolatie van het dak. De grondlaag en de planten zorgen voor minder warmteverlies in de winter en voor extra koeling in de zomer. Daarnaast zorgt een groen dak voor extra bescherming tegen weersinvloeden zoals hevig regen of UV-straling. Het is een natuurlijke beschermlaag die de levensduur van uw dak verlengt.

Goed voor de natuur

Ieder extra stukje groen telt. Een groendak helpt de natuur op vele manieren.
Er is uiteraard de eerder genoemde energiebesparing door isolatie. Maar een groen dak zorgt bovendien voor extra luchtzuivering, is een ideale biotoop voor dieren, houdt regenwater langer vast.

Daktro specialist in aanleg van groen dak

Aanleg van een groen dak

Een groen dak bestaat uit verschillende die er voor zorgen dat het dak volledige beschermd is, de planten goed kunnen groeien en het regenwater vlot kan afgevoerd worden.

Cassette – Modulair all-in-one systeem

De modulaire cassette is de belangrijkste laag voor het groen dak. Het is gemakkelijk hanteerbaar en zeer eenvoudig te plaatsen. Ze werd ontwikkeld en geproduceerd met oog op duurzaamheid en optimale prestaties.

Sedum – Zorgvuldige selectie sedumplanten

De cassettes zijn gevuld met 8 tot 10 verschillende soorten sedumplanten afgestemd op ons klimaat. De zorgvuldig geselecteerde sedumplanten krijgen tijd om te groeien in de beste omstandigheden en zijn volledig geworteld. De laag is onderhoudsvriendelijk: jaarlijkse bemesting en af en toe onkruid verwijderen houdt de planten in topconditie.

Substraatlaag – De perfecte voeding

De substraatlaag vormt een optimale voedingsbodem voor de sedumplanten. De dikte en samenstelling van deze laag is perfect afgestemd op de gebruikte planten.

Filterlaag – Geen uitspoeling van de voedingsbodem

Om uitspoeling van de substraatlaag te vermijden is de cassette uitgerust met een doek die de fijne deeltjes van het substraat filtert.

Waterbufferingslaag – Opslag en transport van het water

De cassette vormt een waterbuffer voor de planten in de drogere periodes. Om de wortels in optimale conditie te houden zijn de cassettes voorzien van een laag kleisubstraat.

Drainagelaag – Een vlotte afvoer van het regenwater

Door het gebruik van een drainagelaag vloeit het overtollige water, na verzadiging van de overige lagen in de cassette, af over de dakbedekking naar de voorziene riolering.

Groendak premie

Met dit Extensief groen dak komt u in aanmerking voor een premie deze is afhankelijk van de gemeente en grootte van het dak

Volg onderstaande officiële link om alle informatie te bekomen wat betreft een groen dak:

PREMIE VOOR DE AANLEG VAN EEN GROENDAK